Gemeenskapskwota volgens die deelnamekoëffisiënt


QUESTION.-Ek wil weet of dit binne die gemeenskapskwota verpligtend is om alle uitgawes volgens die deelname-koëffisiënt van elke woning te betaal. Aangesien ek dit onbillik sien, want daar is studies in ons gemeenskap wat 49 euro per maand betaal, en ander wat 130 euro per maand betaal en hierdie dienste teen 'n belaglike prys het.

In hierdie fooi word uitgawes ingesluit soos: opsigter, tuiniers, swembad, paddle tennis, skoonmaak, onderhoud ... Ek wil graag weet of dit verpligtend is om al hierdie uitgawes volgens die koëffisiënt te betaal, of daar sommige is wat in gelyke dele betaal moet word.

REPLY. Elke eienaar is verplig om 'n bydrae te lewer volgens die deelnamekwota wat in die titel bepaal word, dit wil sê in sy akte, of soos spesiaal in die vergadering vasgestel.

In hierdie sin is dit baie belangrik om die horisontale verdelingsakte van die gebou te raadpleeg ingeval dit enige soort spesifieke gemeenskapsregulasies bevat, met betrekking tot die vorm van bydrae tot genoemde uitgawes, aangesien daar in 'n sekere groep of hoofstuk van uitgawes 'n ander vorm van bydrae in die verdelingsakte gevestig kan word. tot dié van die deelnamegeld (byvoorbeeld in gelyke dele).

F. Brotons Baldó. Plaasadministrateur

Verwante onderwerpe: Gemeenskapsgelde volgens deelnamekoëffisiënte; Verdeling van uitgawes. Koëffisiënte en kwotas.

Inligting oor behuisingsgemeenskappe:

  • Afsny dienste of maatreëls vir misdadigheid
  • Eise vir wanbetalers van gemeenskapsgelde
  • Voorskotbetaling van gemeenskapsgelde
  • Verdelingstelsel vir kwota-uitgawes
  • Gemeenskapsbetalingsfooie vir bankregistrasie
  • Ekstra fooie en stortingsVorige Artikel

Saint Germain se goue boek

Volgende Artikel

Kepler aanhalings