Hoe gaan dit met die brein van 'n persoon met slapeloosheid?


Mense met chroniese slapeloosheid verwerk voortdurend inligting in die brein, en dit is wat hul slaap onderbreek.

Hoe verskil die breine van mense met slapeloosheid van dié wat goed slaap?

Die brein van mense met slapeloosheid het meer aktiwiteit, meer vermoë om aan te pas by verandering (plastisiteit) en 'n groter opgewondenheid van neurone in die motoriese korteks (wat deel is van die brein wat beweging beheer), as mense wat nie slaapprobleme.

Dit is een van die gevolgtrekkings van 'n studie wat in die joernaal gepubliseer is slaapwaarin die navorsers 28 volwassenes ondersoek het, waarvan 18 met slapeloosheid, wat 65 elektriese pulse van transkraniale magnetiese stimulasie ontvang het. Hierdie tegniek stuur pynlose elektriese impulse na die brein om die motoriese korteks te stimuleer, die streek van die brein wat onwillekeurige liggaamsbewegings beheer. Enige onwillekeurige bewegings van die duim is gemeet, asook die spoed en rigting van hierdie bewegings.

Vir 30 minute het die navorsers die pasiënte opgelei om hul duim in die teenoorgestelde rigting te kon beweeg as die onwillekeurige beweging wat veroorsaak word deur die elektriese impuls, en dan weer die elektriese impulse weer in te voer.

Hoe meer die persoon die duim in die teenoorgestelde rigting as die onwillekeurige beweging moes beweeg, hoe meer aktiwiteit en plastisiteit het die motoriese korteks van die brein gehad.

Die resultate het getoon dat die brein van die deelnemers wat chroniese slapeloosheid gehad het, makliker opgelei kon word as die breine van diegene wat goed geslaap het, wat beteken dat hulle hoër aktiwiteitsvlakke en plastisiteit het in die omgewing van die motoriese korteks.

Wat onduidelik bly, is of hierdie toename in die plastisiteit van die brein se motoriese korteks een van die oorsake van slapeloosheid is, of as dit deel uitmaak van 'n kompenserende meganisme om die probleme wat verband hou met chroniese slapeloosheid te bestry. Chroniese slapeloosheid kan 'n toename in metabolisme en kortisolvlakke veroorsaak, wat verband hou met die groter plastisiteit van die brein by mense met slapeloosheid.

Salas RE, Galea JM, Gamaldo AA, Gamaldo CE, Allen RP, Smith MT, et al. Slaap (2014). Meer inligting.

Onderwerpe wat verband hou met: Hoe is die brein van 'n persoon met slapeloosheid

  • Wenke en middels om slapeloosheid te genees
  • Oorsake van slapeloosheid
  • Slaaploosheid, 'n bad

Video: Kun je jouw stress-systeem resetten?


Vorige Artikel

Die Lake District: een van die mooiste plekke in Engeland

Volgende Artikel

Nanotegnologie en rekenaarstelsels