Tuisontwikkelaar


promotorNatuurlike of regspersoon wat die inisiatief neem om huise te koop te bevorder. Daarom besluit dit, skeduleer en finansier die bouwerk, en die finansiële hulpbronne kan hul eie of ander wees. Hierdie konsep van promotor sluit die eienaars in wat tot eie voordeel bou, die gemeenskappe van eienaars en die behuisingskoöperasies.

Die eiendomsontwikkelaar is verantwoordelik vir strategiese besluite, soos die aankoop van die terrein, versoek om administratiewe magtigings en die kontraktering van die gebou.

Die huisontwikkelaar is verplig om te voldoen aan alles wat geadverteer word, en die konstruksiemaatskappy met die kopers skakel asof dit 'n kontrak is. Dit is dus baie belangrik dat die advertering wat aan kopers oor nuutgeboude huise gegee word, bewaar word (advertensies en promosie-brosjures), indien enige eis later op 'n vriendelike of geregtelike manier gedoen moet word.

Aanhangsel: Verpligting van die huisontwikkelaar om data aan die koper te verstrek:

  • Naam of bedryfsnaam van die promotor, adres en registrasiedata in die Handelsregister
  • Huisplanne
  • Eiendomsregistrasiedata
  • Versekering vir skade en verborge gebreke
  • Afskrif van die presiese lisensies vir die bou en okkupasie van die huise;
  • Statute van die gemeenskap;
  • Totale verkoopprys en betaalmetode;
  • As die subrogasie van die verband voorsien word, en inligting dieselfde is;
  • Modelverkoopskontrak, met sy algemene en spesiale voorwaardes, wat die reg van die koper om die verlening van openbare akte te eis, vasstel; verkiesing van 'n notaris, ens.
  • Promotors of verkopers moet ook die volgende dokumente voorlê: besittingsertifikaat, ontvangs van die laaste annuïteit van belasting op vaste eiendom (IBI), ontvangs van die betaling van die belasting op die toename in waarde van stedelike bates (kapitaalwins), registrasie-inligting van die plaas (eienaar en koste) en tegniese plan wat die oppervlak en verspreiding van die huis aantoon.


Vorige Artikel

Betekenis van naam Hilda

Volgende Artikel

Orense Gids