EVS Europese vrywilligerswerk


Die Europese Vrywilligersdiens (EVS) bied jong Europeërs tussen die ouderdomme van 18 en 30 die unieke geleentheid om hul persoonlike toewyding uit te spreek deur aan voltydse en onbetaalde vrywilligersaktiwiteite in 'n vreemde land binne of buite die EU deel te neem. Die doel is om waardes soos solidariteit, wedersydse begrip en verdraagsaamheid by jongmense te ontwikkel.

Deelname is gratis vir vrywilligers (behalwe vir 'n moontlike bydrae gelykstaande aan 'n maksimum van 10% van die reiskoste); Hulle word ook voorsien van losies, losies, versekering en 'n klein toelaag vir die duur van die projek. Daar is spesiale voorwaardes om die deelname van jong mense met min geleenthede aan te moedig. Hierdie jongmense het byvoorbeeld die moontlikheid om vanaf die ouderdom van 16 deel te neem. Meer inligting kan gevind word in die Youth in Action-programgids, sowel as in die strategie vir die insluiting van die program.

EVS-aktiwiteite kan individueel of in groepe uitgevoer word. Tans kan tot 30 vrywilligers aan dieselfde projek deelneem.

Die Europese Vrywilligheidsdiens dek 'n wye verskeidenheid gebiede, soos kultuur, jeug, sport, maatskaplike sorg, kulturele erfenis, kuns, burgerlike beskerming, die omgewing, ontwikkelingsamewerking, ens. Een van die dinge wat al die aktiwiteite in gemeen het, is 'n duidelike interkulturele en Europese leerdimensie. EVS is 'n wedersyds voordelige proses waarin almal wen deur mekaar se kultuur te leer ken.

Benewens die voordeel van teikengemeenskappe, kan jong vrywilligers, deur deel te neem aan vrywilligersaktiwiteite, nuwe vaardighede ontwikkel en sodoende hul professionele, opvoedkundige en persoonlike ontwikkeling verbeter. U leerervaring word dus formeel erken deur 'n sertifikaat (Youthpass). Deur hierdie sertifikaat waarborg die Europese Kommissie dat die vrywilligersaktiwiteit erken word as 'n opvoedkundige ervaring en 'n informele leertydperk. Die prestasieverslag word gesamentlik deur die vrywilliger en die gasheer of koördinerende organisasie voltooi en aan die einde van die diens direk aan die vrywilliger gelewer.

Hoe om deel te neem aan die Europese Vrywilligersdiens (EVS)

Tans stuur die EVS slegs vrywilligers na gebiede waar daar takke van sy eie organisasie is. 'N Lys kan gevind word in die afdeling Langtermyn vrywilligerswerk van u

Nuttige adresse: Britse Raad | Jeugnetwerke

1) Soek 'n skeepsorganisasie.
Die EVS-program het 'n stelsel van goedgekeurde stuurorganisasies (Stuurorganisasies of SO's) wat verantwoordelik is vir die werwing, voorbereiding, stuur van vrywilligers en kontak met hulle tydens hul vrywilligersverblyf. opsies:

 • Sluit aan by 'n organisasie wat reeds goedgekeur is in ons omgewing: u kontakinligting is beskikbaar by SVE databasis - sien die Europese databasis van organisasies wat deur EVS geakkrediteer is. Vir meer inligting, kontak die Nasionale Agentskap as ons in 'n land met 'n program of die plaaslike SALTO-hulpbronsentrums woon as ons in Oos-Europa en die Kaukasus, in die Euro-Mediterreense streek of in Suidoos-Europa woon.
 • Sorg dat 'n organisasie wat ons reeds ken die goedkeuring van die EVS versoek: die EVS het sekere fundamentele waardes en gehaltestandaarde wat in die grondwetlike dokument uiteengesit word. Om dit te beskerm, moet organisasies wat belangstel om vrywilligers te stuur of te ontvang of om 'n EVS-projek te koördineer, eers geakkrediteer word. Om akkreditasie te bewerkstellig, stuur organisasies 'n aansoek en sodra dit goedgekeur is, word hulle deel van die amptelike lys. Akkreditasies is drie jaar geldig, maar kan onmiddellik herroep word indien daar nie aan die bepalings van die grondwetlike dokument voldoen word nie.

2) Vind 'n gasheerplek
Elke skeepsorganisasie werk anders, maar hulle het almal die volgende verantwoordelikhede gemeen:

 • Help ons om 'n geskikte bestemming te vind
 • Onderhandel die voorwaardes van ons vrywilligerswerk met die organisasie van ontvangs (begin- en einddatums van vrywilligerswerk, werksure, verblyfvoorwaardes, ens.)
 • Doen aansoek vir 'n beurs by die Europese Kommissie wat die koste van ons vrywilligerswerk dek
 • Help ons om voor te berei op die ervaring in die buiteland (byvoorbeeld met taalopleiding, ons regte en verantwoordelikhede as vrywilligers, inligting oor die land, probleemoplossingstegnieke, ens.)
 • Hou kontak met ons deur die hele ervaring (per e-pos of telefoon) en voer 'n soort opvolg uit wanneer u terugkeer.

3) Voltooi die aansoek
Sodra die drie partye (stuurorganisasie, vrywilliger en gasheerorganisasie) 'n ooreenkoms bereik het, sal die organisasies aansoek doen om finansiering by die Europese Kommissie, en die beurs dek reiskoste, versekering, akkommodasie, opleiding en geld (met variasies afhangende van die bestemming).
Daar is vyf sperdatums per jaar vir die indiening van aansoeke:


datum

Vir aktiwiteite wat tussen:

1 Februarie

1 Mei en 30 September

1 April

1 Julie 30 November

1 Junie

1 September en 31 Januarie

1 September

1 Desember en 30 April

1 November

1 Februarie en 30 Junie

4) Goedkeuring van die versoek

Die antwoord word gewoonlik tussen 'n maand en 'n half en twee maande na die keerdatum bekend gemaak.

EVS projek finder (in Engels)
EVS projek finder (in Spaans)

Algemene vrae oor EVS Europese vrywilligerswerk:

Is dit nodig om die taal van die bestemmingsland in 'n EVS te ken?

Die keuse van vrywilligers moet nie op grond van hul kennis van die taal geskied nie, tensy 'n minimum kennis nodig is om 'n spesifieke taak uit te voer. Vrywilligers ontvang taalondersteuning tydens die projek om hul integrasie te verseker. Die gasheerorganisasie is verantwoordelik vir die verskaffing van hierdie taalhulp, wat bestaan ​​uit formele taalklasse of ander meer informele leertegnieke.

Is spesifieke vaardighede nodig om aan 'n Europese EVS-projek vir vrywilligerswerk deel te neem?

Die keuse van vrywilligers moet nie gebaseer wees op die vaardighede of kennis van die vrywilligers nie. Aangesien die diens oop is vir almal. In geregverdigde gevalle kan 'n sekere sensitiwiteit of vaardigheid egter genoem word as 'n voordeel vir 'n spesifieke taak.

Word enige opleiding tydens die EVS-projek ontvang?

Ja, deelnemende organisasies moet by aankoms en in die middel van die projek vrywilligers opleidingsgeleenthede aanbied. Die opleiding hou verband met die behoeftes van die projek: grondbeginsels van vrywilligerswerk en sosiale toewyding; inligting oor die Jeug in Aksie-program en die waardes van EVS; interkulturele leer, konflikoplossing, groepsdinamika, ens.

Wie kan my help as ek visumprobleme het?

Die organisasies wat stuur, aanbied en koördineer, is verantwoordelik om ons te help om die nodige visums te bekom. Deelname aan die EVS stel ons nie vry om die visumregulasies van die land te volg nie. Dit is belangrik om te weet dat daar groot verskille tussen die regulasies van die verskillende lande is. Die dokument "Algemene aanbevelings vir aansoeke vir 'n visum / verblyfpermit" (algemene aanbevelings vir aansoeke om verblyfpermitte / visums) bevat nuttige aanbevelings om die prosedures vir hierdie permitte / visums te voltooi. In spesifieke gevalle of waarin probleme ontstaan, kan die Uitvoerende Agentskap (hulpkantoor vir vrywilligers) of die nasionale agentskappe 'n brief en 'n verduidelikingsbrief skryf wat ons visumaansoek ondersteun. Vra die stuur- of koördinerende organisasie om met hierdie dienste in verbinding te tree indien hulle hulp nodig het om die visum te bekom.

Meer inligting oor EVS Europese vrywilligerswerk:
 • Europese vrywillige diens
 • Europese vrywilligersprogram
 • Injuve
 • Ek mis jou

Video: Hoe kunnen we ons ons beschermen tegen vuile lucht?


Vorige Artikel

Betekenis van naam Hilda

Volgende Artikel

Orense Gids