Nakomingsbeampte of nakomingsbeampte: Funksies en verantwoordelikheid


Die kantoor van die Staatsprokureur-generaal het 'n omsendbrief gepubliseer oor 'n onderwerp wat baie aktueel is in die sakewêreld. Dit is Omsendbrief 1/2016 op die Strafverantwoordelikheid van juridiese persone.

Die dokument dek talle kwessies wat voortspruit uit die belangrike wysiging van die Strafkode wat deur Organic Law 1/2015 aangebring is, wat ons in hierdie blog sal bespreek en ontleed.

Ons gaan in hierdie pos begin, een van hulle wat veral opvallend is: die afbakening van funksies en in die uitbreiding die verantwoordelikheid van die Nakomingsbeampte (uiteindelik is dit vertaal) of ook genoem Voldoeningsbeampte.

Volgens hom Artikel 31 bis van die Wet op die Strafwetgewing, word aan hierdie liggaam die funksie gegee om toesig te hou oor die nakoming van regulasies deur die onderneming en kan bestaan ​​uit een of meer persone wat oor voldoende opleiding en gesag moet beskik.

Afhangend van die grootte van die onderneming, kan hierdie syfer 'n interne liggaam van die regspersoon wees om die interne werking en nakoming van die wetlike vereistes in kriminele aangeleenthede wat die maatskappy moet nakom, te beheer.

Afdeling 5.4 van die omsendbrief probeer lig werp op enkele aspekte wat tot nou toe die onderwerp van debat onder spesialiste op die gebied was:

  • Aangaande die Voldoeningsbeampte, word dit duidelik gemaak dat dit selfs al is dit 'n orgaan van die regspersoon, impliseer nie dat hierdie liggaam al die take moet verrig wat die funksie van die regulatoriese nakoming alleen uitmaak nie, en dit mag deur ander liggame of eenhede uitgevoer word, behalwe die spesifieke een vir regulatoriese nakoming.
    • Dit beklemtoon ook die belangrikheid van die bestaan ​​van 'n toesighoudende liggaam vir die algemene werking van die geïmplementeerde voorkomingsmodel, wat die persoon wat verantwoordelik is vir die genoemde funksies en take duidelik moet bepaal. Die aanklaer se kantoor benadruk dit Voldoeningsbeampte moet deelneem aan die uitwerking van die organisasie- en risikobestuursmodelle en die behoorlike werking daarvan verseker, die instelling van toepaslike oudit-, toesig- en beheerstelsels om ten minste te verifieer dat die vereistes van art. 31 bis. 5.
    • Behoudens die funksies van die Nakomingsbeampte, die bestuursliggaam is verantwoordelik vir die vasstelling van die onderneming se risikobestuurs- en bestuursbeleide en toesig daaroor.
  • Een van die bydraes is die een wat verwys word na die manier om die 'maksimum' te behaal vlakke van outonomie ”wat die voldoeningsbeampte moet bereik. Na ons mening is 'n transendentale aangeleentheid nog nie uitgeklaar nie: as hy deur die administratiewe liggaam aangestel word, sal die nakomingsbeampte skaars volle outonomie in sy funksie geniet. Om 'n oplossing te bied vir die effektiewe vervulling van sodanige outonomie, beperk die Staatsaanklaer hom tot die voorstel dat die modelle die meganismes vir 'n “voldoende bestuur van enige botsing van belange wat die uitvoering van die funksies van die nakomingsbeampte kan veroorsaak, deur te verseker dat daar 'n operasionele skeiding bestaan ​​tussen die administratiewe liggaam en die lede van die beheerliggaam, wat verkieslik nie administrateurs moet wees nie, of nie in hul hele".

Ten slotte, met betrekking tot die verantwoordelikheid van die Nakomingsbeampte, dui dit daarop dat hy enersyds deur 'n kriminele handeling of versuim van die beheer van die ondergeskikte kriminele verantwoordelikheid aan die regspersoon kan oordra (volgens art. 31 bis.1.a, gegewe hul insluiting by die mense wat organisasie- en beheermag binne die organisasie het); en andersyds kan hy self, as gevolg van die versuim, strafregtelik verantwoordelik wees vir die misdaad wat deur die ondergeskikte gepleeg is.

Daar is teorieë van sommige spesialiste wat meen dat die verantwoordelikheid van die nakomingsbeampte nooit krimineel direk sal wees nie en eerder praat van siviele aanspreeklikheid vir die oortreding van die “lex artis” in die uitvoering van hul pligte. Die Staatsaanklaer se kantoor het dit egter duidelik: die beampte kan krimineel en direk reageer op die misdade waarin die samelewing te kampe het.

Daarom het die omsendbrief sommige van die vrae rondom hierdie saak versag. In hierdie verband sal dit interessant wees om te sien wat die eerste uitspraak van die Hooggeregshof oor strafregtelike aanspreeklikheid van 'n regspersoon sal vestig.

Hierdie resolusie is tans in die opstelfase. Sy speaker, die landdros van die Tweede Kamer, mnr. José Manuel Maza, sonder om leidrade in hierdie verband te gee, het tydens 'n onlangse konferensie in Alicante duidelik gemaak dat hy self 'n verandering in die afgelope jaar ondergaan het, omdat hy geglo het dat mense glo legal kon nie misdade pleeg nie, om 'n vaste verdediger van die volle kriminele verantwoordelikheid van ondernemings te wees. Ons sal oplettend wees en dit sal vertel.
Vorige Artikel

Sentrum vir gevorderde metrologiese oplossings

Volgende Artikel

Star Trek en sy liefdes