Vereistes om 'n permit te kry om in Spanje te werk


Om in Spanje te werk, benodig u 'n magtiging, U moet in u land wees om aansoek te doen, en vir die toekenning daarvan moet u 'n aanbod van werk hê. As u 'n permanente verblyf het, het u geen magtiging nodig nie.Stappe om te volg:

1. Om aansoek te doen vir 'n ander persoon se verblyf- en werkmagtiging, moet u in u land wees en 'n werkaanbod van 'n Spaanse werkgewer of maatskappy hê. U kan dit nie aanvra as u onreëlmatig is in Spanje of op Spaanse grondgebied terwyl u bly nie.

2. Die beroep wat u gaan verrig, moet geëvalueer word met betrekking tot die nasionale werksituasie, om te verifieer dat geen Spaanse, gemeenskaps- of buitelandse werker wat gemagtig is om te werk, die beskikbare pos kan beklee nie.

3. Die ondernemer of werkgewer wat belangstel om u te huur, sal die magtigingversoek saam met die vereiste dokumentasie indien. U moet die kontrak formaliseer voordat u Spanje binnegaan. Sodra die magtiging goedgekeur is, het u een maand om aansoek te doen vir die visum by die konsulêre kantoor van u land en om die kontrak te onderteken.

4. Sodra die visum toegestaan ​​is, sal u na Spanje reis binne die geldigheidsduur van die visum wat nie langer as drie maande is nie. Sodra u Spanje binnekom, kan u met u aktiwiteit begin en u lidmaatskap en registrasie by Social Security doen.

5. Onthou dat u vanaf u aankoms een maand sal hê om aansoek te doen vir 'n identiteitskaart vir buitelanders by die Buitelandskantoor of by die polisiestasie.

BELANGRIK: Die visum wat toegestaan ​​is, bevat die aanvanklike magtiging van werkplek en werk as werknemer en word toegestaan ​​vir een jaar vanaf die oomblik dat u Spanje binnekom en in u paspoort verskyn.

Wie het nie magtiging nodig nie?

Perskorrespondente, buitelandse professore gehuur deur 'n Spaanse universiteit, buitelandse wetenskaplikes wat deur 'n openbare liggaam gehuur word, diegene wat kulturele aktiwiteite beoefen, soos kulturele programme vir die verspreiding en inligting van hul staat, die weermag wat samewerkingsaktiwiteite uitvoer met betrekking tot internasionale ooreenkomste, kunstenaars met optredes spesifieke, Spaanse oorsprong en godsdienstige verteenwoordigers om godsdienstige redes.

Hulle het nie toestemming nodig om te werk nie, maar indien nodig, moet hulle die ooreenstemmende visum hê.

Wanneer moet u aansoek doen vir 'n verblyf- en werksmagtiging?

As u onwettig is of as 'n toeris in Spanje is en u 'n werkaanbod het, kan u nie 'n verblyf- en werkmagtiging aanvra nie.

Slegs as u Spanje met 'n werkvisum binnegekom het, kan u aansoek doen om die permit, anders moet u terugkeer na u land van herkoms en aansoek doen by die Spaanse konsulaat. Dit gebeur omdat Spanje nie veranderinge in immigrasie-eienskappe toelaat terwyl u binne sy grondgebied is nie. Dan kan u slegs die verblyf- en werkpermit deur die konsulaat-generaal van Spanje in u land van herkoms verwerk.

Hernuwing van verblyf en magtiging vir werk

Die hernuwing van die tydelike verblyf- en werksmagtiging moet binne 60 opeenvolgende dae (tel vakansies) voor die vervaldatum van die magtiging versoek word. In die geval van die hernuwingsversoek binne drie maande na genoemde datum, is 'n boete van toepassing.

Die Ministerie van Openbare Administrasies het 'n vorm om te begin met die hernuwing van werk- of verblyfpermitte vir buitelandse burgers. Deur die vorm in te vul, indien al die vereistes nagekom is, stuur die administrasie die aansoek aan die belanghebbende party om dit te onderteken, te verifieer dat die data korrek is en dit op versoek van die kantoor vir buitelanders voorgelê. Die immigrasiekantoor sal die verwerking uitvoer en is verantwoordelik vir die versending van die resolusiekennisgewing aan die belanghebbende party.

BELANGRIK: Die blote aanbieding van die hernuwingsaansoek brei uit die geldigheid van u magtiging totdat die hernuwingstoelae opgelos is.

Wat is die vereistes vir hernuwing?

Om die hernuwing van u verblyf- en werksmagtigingskaart aan te vra, sal dit afhang of daar aan die volgende vereistes voldoen word:

a) As u aanhou werk in dieselfde pos omdat die kontrak of die aanbod aangebied is, of u 'n nuwe werkaanbod het.

b) U is begunstig op 'n werkloosheidsvoordeel, dit word hernu vir die tyd dat die voordeel vasgestel is.

c) U is bevoordeel deur 'n ekonomiese voordeel vir openbare welsyn ten einde u herintegrasie van werk te bewerkstellig, en dit word hernu vir die tyd dat die voordeel vasgestel is.

Hoe lank sal hulle my die hernuwing gee?

om) Aanvanklike verblyf- en werksmagtiging dit word vir een jaar aan u toegestaan. U is beperk tot die uitvoering van die aktiwiteit en op die plek waarvoor die magtiging verleen is.

b) Die eerste en tweede hernuwing word vir twee jaar toegestaanDit sal u toelaat om enige aktiwiteit uit te voer op die plek waar u wil.

c) En tydens die volgende hernuwing kry u permanente verblyfreg waarmee u onder dieselfde voorwaardes as Spaanse werkers kan werk en dit geldig is vir vyf jaar.

Sodra die hernuwing toegestaan ​​is, moet u binne 'n maand na die buitelandse kantoor gaan om u identiteitskaart vir buitelanders aan te vra.


Video: Men egzèsis ou ka fè pouw gen gwo bibit bisèp.


Vorige Artikel

Vooruitgang in medisyne, nuwe behandelings teen velkanker

Volgende Artikel

Top 10 Britse fietsroetes