Die korporatiewe webwerf van die maatskappy om die Algemene Vergadering te belê


Die korporatiewe webwerf van 'n onderneming kan baie gebruike hê, waaronder die belê vergaderings en lewer inligting aan vennote. Maar om dit moontlik te maak, moet hierdie moontlikheid in die maatskappywette opgeneem word.

Dit word gereguleer deur artikels 11 en 173 van die Consolidated Text of the Capital Companies Law, gewysig in Law 1/2012 van 22 Junie http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE- A-2012-8406.

In die praktyk word twee aannames geopper, afhangend daarvan maatskappye wat reeds opgeneem is of van nuutgeskepte maatskappye.

In die nuutgeskepte maatskappye, sal dit nodig wees:

  1. Sluit 'n klousule in die statute in wat sê dat alle vennote instem tot die skepping van 'n korporatiewe webwerf.

  2. Hierdie klousule word aangevul deur die Verordeninge wat soos volg lui:

Geregistreerde kantoor, nasionaliteit, korporatiewe webwerf: Die maatskappy is gevestig op …… en het Spaanse nasionaliteit.

Die administratiewe liggaam mag takke stig, onderdruk of oordra, sowel as die geregistreerde kantoor binne dieselfde munisipale termyn verander.

By besluit van die Algemene Vergadering kan die maatskappy 'n korporatiewe WEB-bladsy hê, in ooreenstemming met die bepalings van artikel 11 bis van die Capital Act Act. Die Algemene Vergadering kan die keuse van die URL of webwerf van die korporatiewe webwerf aan die administratiewe liggaam delegeer, wat eenmalig aan alle vennote gekommunikeer sal word.

Die wysiging, oordrag of skrapping van die web is die verantwoordelikheid van die administratiewe liggaam.

In die maatskappye wat reeds opgeneem is met die inwerkingtreding van die wetgewende hervorming:

As die statute niks oor die korporatiewe webwerf bevat nie, moet die maatskappy die volgende stappe doen:

  • Die Algemene Vergadering word op tradisionele maniere belê (geskrewe en individuele kommunikasie aan die vennote of, indien dit nie in die BORME gepubliseer word nie).

  • In hierdie oproep sal die skepping van die korporatiewe webwerf uitdruklik op die agenda verskyn.

  • Die ooreenkoms om die webwerf te skep, sal op die blad oopgemaak word vir die maatskappy in die Mercantile Register en word gepubliseer in die BORME, waarvan die publikasie gratis sal wees.

Dit is belangrik om daarop te let dat totdat die webwerf in die BORME gepubliseer is, die invoegings wat die onderneming daarin gemaak het, geen effekte op derde partye sal hê nie.

Ter afsluiting is die statutêre regulering van die korporatiewe webwerf “ab initio” raadsaam vanaf die oprigting van die maatskappy; en as dit nie gedoen is nie, is die insluiting van die ooreenkoms a posteriori, aangesien hierdie bepaling nie 'n koste vir die samelewing inhou nie en besparings in die toekoms moontlik maak. (Foto: Google images)Video: 3000+ Common English Words with Pronunciation


Vorige Artikel

Historiese lêer van motorversekering

Volgende Artikel

Vakansies met u troeteldier