Die "Tweede Kanswet" tree in werking (uiteindelik)


Gister, 2 Maart 2020, koninklike wetswet 1/2015, van 27 Februarie, oor die tweede kansmeganisme, vermindering van die finansiële las en ander maatreëls van maatskaplike orde, wat gereeld genoem word "Wet op tweede kans".

Die belang van die maatreël is groot omdat dit, na 'n vorige mislukte poging, die eerste keer in Spanje is dat die skuldenaar (insluitend natuurlike persone) die reg erken het om hul skuld permanent te blus. Hierdie reg word al geruime tyd in buurlande, veral in Angelsaksiese lande, erken, waar die neiging is om te voorkom dat die ondernemer wat 'n onderneming sluit lewenslank belas (en gestigmatiseer word) en nie weer met 'n nuwe projek kan begin nie.

Ten einde hierdie voordeel uit die vrystelling van die onbevredigde aanspreeklikheid te verkry, moet die skuldenaar die ooreenstemmende bankrotskap aanbied, wat in likwidasie moet eindig weens onvoldoende bates, dit wil sê voldoende bates om betaling aan alle krediteure te maak.

Die nuwe reël vereis dat die skuldenaar opgetree het goeder trou. Dit sal verstaan ​​word dat dit saamstem goeder trou wanneer:

  • Die kompetisie is nie skuldig bevind nie.

  • Dat die skuldenaar nie skuldig bevind is aan misdade teen eiendom, openbare finansies, vervalsing van dokumente, sosio-ekonomiese orde nie.

  • Dat u 'n skikking buite die hof met betalings met u krediteure bereik het, of ten minste voorgestel het.

  • Dat die krediete teen die boedel en die bevoorregte krediete in hul geheel nagekom is. Indien die betalings nie buite die hof geskik is nie, is die gewone krediete met minstens 25% bevredig

Die vrystellingsvoordeel sal uitgebrei word na die ontevrede deel van die uitstaande krediete op die datum van afsluiting van die kompetisie, behalwe krediete met spesiale voorreg, waarvoor hierdie voordeel uitgebrei sal word tot die deel van dieselfde wat nie in uitvoering bevredig is nie .

Die skuld wathulle nie vrygestel word nie, sal hulle deur die skuldenaar tevrede wees vir 'n periode van VYF JAAR

Die skuldeiser kan binne hierdie tydperk van VYF JAAR die herroeping van die vrywaring van skuld van die bankrot vra, indien hy bewys dat hy nie te goeder trou was nie, as hy nie die betalingsplan vir hangende skuld nakom nie, of as sy finansiële situasie wesenlik verbeter.

Sodra die genoemde tydperk verloop het sonder 'n versoek om herroeping, sal die Regter 'n bevel met die saak erken definitiewe karakter die vrylating van skuld van die bankrot.

Die regering het uiteindelik die groen lig gegee vir hierdie belangrike wetgewende hervorming wat so gevra is en wat duisende entrepreneurs sal bevoordeel wat hul aktiwiteite as natuurlike persone (selfstandige) beoefen.Video: Citrus Propagation: 2. Citrus Propagation Practices


Vorige Artikel

Boeing 777 Veiligheidsprobleme

Volgende Artikel

Wenke en huismiddels vir tandpyn