Kategorie: OORDEEL

Onlangse Blog Boodskappe

Die konstitusionele hof verklaar belasting op kapitaalwins onwettig as daar geen waarde toeneem nie
Die konstitusionele hof verklaar belasting op kapitaalwins onwettig as daar geen waarde toeneem nie

Die belasting op die toename in die waarde van stedelike grond, algemeen bekend as kapitaalwins, is 'n direkte munisipale belasting van opsionele aard. Die waarde van die grond wat in ag geneem word, is in die algemeen die kadastrale waarde. Die plaaslike belasting hef teoreties die herwaardasie van die eiendomme ten tyde van die verkoop en die berekeningsformule daarvan veroorsaak dat betaling benodig word wanneer verliese aangeteken word. Met ander woorde, elkeen wat die woonstel verkoop het, met 'n laer waarde as die een wat dit gekoop het, moes die stadsraad betaal asof hulle dit gewen het.

Nakomingsbeampte of nakomingsbeampte: Funksies en verantwoordelikheid
Nakomingsbeampte of nakomingsbeampte: Funksies en verantwoordelikheid

Die kantoor van die Staatsprokureur-generaal het 'n omsendbrief gepubliseer oor 'n onderwerp wat baie aktueel is in die sakewêreld. Hierdie is omsendbrief 1/2016 oor die strafregtelike aanspreeklikheid van regspersone.Die dokument dek talle aangeleenthede wat voortspruit uit die belangrike wysiging van die Strafkode wat deur Organiese Reg 1/2015 aangebring is, wat ons in hierdie blog sal ondersoek en ontleed.